O nás

Naše domácí škola nabízí individuální nebo-li domácí vzdělávání jako alternativu ke klasickému vzdělávání v 1. – 5. ročníku základní školy. I přesto, že nabízíme vzdělávání alternativní, vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP ZŠ), ze kterého vychází každá základní škola v České republice.

Co nabízíme:

Bezpečné, pohodové a klidné prostředí Bezpečné, pohodové a klidné prostředí
10 dětí ve věkově heterogenní skupině 10 dětí ve věkově heterogenní skupině
Respektující přístup zaměřený na individualitu dítěte Respektující přístup zaměřený na individualitu dítěte
Spolupráci, ne soutěžení Spolupráci, ne soutěžení
Důraz je kladen na vnitřní motivaci žáků Důraz je kladen na vnitřní motivaci žáků
Blokovou výuku Blokovou výuku
Vzdělávání v přírodě a přírodou Vzdělávání v přírodě a přírodou
Slovní hodnocení Slovní hodnocení
Týdenní výukové plány Týdenní výukové plány
Dostatek volného času po škole Dostatek volného času po škole

Metody výuky:

Čtením a psaním ke kritickému myšlení Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Matematika dle profesora Hejného Matematika dle profesora Hejného
Badatelsky orientovaná výuka Badatelsky orientovaná výuka
Integrovaná výuka - Učení v souvislostech Integrovaná výuka - Učení v souvislostech
Prožitková pedagogika Prožitková pedagogika
Německý jazyk od 1. třídy Německý jazyk od 1. třídy